DEĞERLERİMİZ

  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik kurumlarının yurtdışı bağımlılığını en aza indirmeyi ve bu sayede ülkemizin ulusal egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet etmeyi;​
  • Gelecek nesillerimizin teminatı olmakla, bilimin ve gerçekliğin ışığında eğitime verilen her türlü katkının bir görev olduğunu;​
  • İnsan olmanın en yüce bir değerler kümesini tek başına temsil ettiğini ve bu anlamda idarî ve hiyerarşik hiçbir yapının ve uygulamanın bunun önünde yer alamayacağını;​
  • Tüm girişimlerimizde hakkaniyet ve fazilet ölçüsünde hareket etmeyi;​
  • Yasalara ve evrensel etik kurallara her zaman ve her şartta bağlı kalmayı;​
  • İşbirliğinde güven vermeyi ve güven duymayı;​
  • İç ve dış paydaşlarımıza en olumlu katkıyı sunmayı;​
  • Kazancımızın karşılığından daha fazlasını vermeyi
izmir web tasarım
TOP